Vanlig padda

Vanlig padda

Grönfläckig padda

Mindre vattensalamander

Åkergroda

Långbensgroda

Groda

Grodrom

Grodrom

Större vattensalamander

Större vattensalamander