Skogspärlemorfjäril

Silverstreckad pärlemorfjäril

Gammafly

Bokspinnare

Pärlgräsfjäril

Hasselfly

Tistelfjäril

Mindre snabelsvärmare

Eksnabbvinge

Grå gaffelsvans

Grå gaffelsvans

Bandad hallonspinnare

Humlerotfjäril

Fjärilsvinge

Aspfjäril

Vitfläckig guldvinge

Ängssmygare

Citronmätare

Dolkstekellik glasvinge

Mindre tåtelsmygare

Bredbrämad bastardsvärmare